Адвокатска кантора ‘Лоби Консулт’адвокат РАДОМИР ДОРОСИЕВ, САК
Вписан в Софийска Адвокатска Колегия през 1994г. Занимаващ се с облигационно и търговско право и потребителска защита. Профилиран в дела с голям материален интерес и процесуално представителство пред Върховен Касационен Съд на Република България.

адвокат МИХАИЛ ТОМОВ, ВАК
Завършил Право през 2005-та година. Вписан във Варненска Адвокатска Колегия от 2011-та година. Занимаващ се с търговско, гражданско и застрахователно право. От 2006-та година тясно профилиран в сектор ‘Енергетика’ и деликтно право/непозволено увреждане/ на дела с особено голям размер на иска.
Адреси:

гр.София, ул.'Витоша' № 1 А/Търговски дом/ - кантора 313
тел. 0878/ 866 106; 02/9866 106

гр.Варна, ул.'Презвитер Козма' № 12
тел. 052/ 60 30 10, http://www.tomovi.org